Вход | Регистрация
Лезгинский язык: Грамматика · Словари · Разговорники · Библиотека · Форумы

Толковый словарь лезгинского языка

· А · Б · В · Г · Гъ · Гь · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Кh · КI · Къ · Кь · Л · М · Н · О · П · Пh · ПI ·
· Р · С · Т · Тh · ТI · У · Уь · Ф · Х · Хъ · Хь · Ц · Цh · ЦI · Ч · Чh · ЧI · Ш · Ы · Ъ · э · ю · я ·


Гъ [гьэ] сущ.; -ди, -да; -яр, -ри, -ра лезги алфавитдин вад лагьай гьарф.

<гъ> - кIалханда арадиз кьвезвай ачух тушир сесерикай сад. Гафарин сифте кьиле ( гъал, гьел, гъил, гъуб, гъуьр), юкьва ( агъа, бугьа, къургъу), эхирда ( агъ, багъ, магъ, рагъ) эхирда. гьалтда..

ГЪАБ || ГЪУБ сущ.; -иу, -па; -пар, -пари, -пара 1) кьве гъилин капни кIватIнавай тупIар санлай. Адан гъапа са литр яд гъакьда. Р. Гъапалди яд хъвана. Р. 2) кьве гъилин капни кIватIнавай тупIар санлай са затIунин уьлчме яз. Чилелай са гъаб сар къачуда. А. Къ. Хукац-Ханум. Синоним: мекв.

ГЪАВУРДА: * гъавурда (гъавурдик) аваз (кваз) хьун гл., вуж нин-куьн чиз хьун, никай-квекай ятIани чирвал аваз хьун. Гила авай гъаларин гъавурда зун авазва. Р. Фагьумна за: чан патахъай Гъавурдик квачиз хъсан я. Жуван гъални яз мацIахай, Акьулдиз нашиз хъсан я. С. С. Чун патал хъсан я. -Бязи гъавурда авай инсанри жуван мал-девлет пулуниз элкьуьрун меслят къалурзава. А. И. Самур. Гъавурда авачирбуру Гьасан Гьафсатан чIехи велед яз гъисабзавай ва ам имамдин хва хьиз кьабулзавай. И. Гь. КьетIен малумат.

* гъавурда (гъавурдик) авачиз (квачиз) нар. тийижиз, никай-квекай чирвал авачиз. # ~ рахун, ~ кардив эгечIун, ~ жавабар. гуз алахъун.

* гъавурда акьун [гьатун] гл., вуж нин-куьн кьатIунун, чир хьун, аннамишун. Гъавурда гъат я, беймирвет. Е. Э. Ярдиз минет. Азиз яр, вун вучиз закай катзава? Ваз кIаниди, зун, гъавурда гьатзава? Е. Э. Яр гуьзел. Зи гъавурда акъукъ тIун, азиз яр. Е. Э. Багьалу яр. Са халкьдихъ вичин вири гъавурда акьадай чIалал. ди кхьин, басма, газет, ктаб лазим тирди гила вирибуруз ашкара я. Гь. Гь. Лезги чIалан нугъатрикайни гьарфарикай са кьве гаф. Яб це ва гъавурда акьукь: пачагьдихъ акьул тахъайла, жемят адан чина акъвазда... З. Р. Веси. Мустафа халудин гафарин гъавурда зун бегъем акъуначир. З. Э. Яру-цIару. Лагь, акъвазмир, тIалабзава. Дугъри я, зун лезги я са Ви гъавурда кIусни такьар. А. Ал. Лагь, акъвазмир. Гила зун лап хъсандиз Гьатна кардин гъавурда: Жуван бахт за - инсандин Худадивай жагъурда. И. Асл. Зи рагъ гила хъфизва. Гъалистан гьасятда, дугъриданни ам цуриз фенвайдан, гъавурда акъуна... А. Сайд. «Чуьнуьх гумбатI». Сад муькуьдан гъавурда дуьз акьадай гаф сиве амаз, Гьич санани дуьшуьш тахьай аламатдин кар акуна. Ас. М. Гъезелар. Зун гъавурда акьурвал, адаз вичин арзадиз районда килигна кIанзавачир. И. Тагьиров. КIуфухъ галукьайди.

* гъавурда (гъавурдик) тун (кутун) гл., ни нин-куьн са кардин гьакъикъат чириз куьмек гун. - На ви метлеб заз лагь ачух, -Гъавурда тур, къейрегъуьхбан. С. С. Регъуьхбан. ЦIийи материалдин гъавурда аялар жезмай кьван хъсандиз тун патал вири фикир кIватIна рахазвайла, залай а кар алакьдач. А. Р. Вертолёт Мегьамед. Кардин лап хъсан гъавурда тунвай птимривай, гьикI ихътин гъалар хьанатIа, адаз сир яз амукьна. А. И. Самур. Агъмеда Алидиз ва Мусадиз эверна, вуч авуна кIандатIа абур гъавурда туна. А. И. Самур,.

ГЪАВГЪА т-б, сущ.; -ди, -ба; -яр, -йри, -йра къалмакъал, гьарай-эвер. Гьавгьадилай гьалва хъсан я. Р.

ГЪАЗА т-б, сущ.; кил. ГЪАЗАВАТ.

ГЪАЗАБ фарс, т-б, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра вини дережадин хъел, ажугъ.

ГЪАЗАБЛАМИШУН т-б, гл.; -да, -на; -из, -зава; -0|| -а, -ин, -рай, -мир; гъазабламиш авун, гъазабламиш тавун, гъазабламиш тахвун, гъазабламиш хъийимир. ажугъламишун.

ГЪАЗАБЛУ т-б, прил.; ажугълу, хъел квай. # ~ жаваб, ~ихтилат, ~ гьал.

* гъазаблу авун гл., ни-куь вуж ажугълу, хъел квай гьалдиз гъун.

* гъазаблу хьун гл., вуж ажугълу, хъел квай гьалдиз атун.

ГЪАЗАВАТ араб, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) мусурман дин гвачирбурухъ галаз чпин азадвал патал ийидай дяве. Мегьамед Ярагъиди Урусатдин пачагьдихъ галаз гъазават тухуниз эвер ганай. Р. 2) куьч. къанихвал, азгъунвал. Ви гуьруьшдиз атай чIавуз рикIи рикI нез хьайивиляй, Ахьтин рикIе гъазаватдин цIай жедачни... Ас. М. Гъезелар. Синонимар: азгъунвал, темягькарвал, тамарзувал.

* гъазават авун гл., ни квез лап каш кваз тIуьн. Ада ашдиз гъазават авуна. Р.

ГЪАЗАВАТЧИ сущ.; -ди, -да; яр, -йри, -йра мусурман дин гвачирбурухъ галаз чпин азадвал патал дяве кьилиз акъуддайди. Адан гъилик кIелайбурукай чи езне Къазимулла, шейх Жамалудин, алай вахтунин гъазаватчи имам Шамил хкатнава. С. Ярагъви ашукь Уьзден. С. Ярагъви ашукь Уьзден.

ГЪАЛ сущ.; -уни, -уна; -ар, -ари, -ара тайин къайдада канабдикай, памбагдикай, йисдикай звар гана раснавай шуькIуь еб. Куь гъал вахчу, мад сефер фин цайила. Е. Э. Цилингар. Къаридиз гъачар, Ахмакьдиз къалар, Саларбандиз салар, Лежбердиз малар ХупI ярашугъ я. С. С. Квез вуч ярашугъ я. Цваз жедай туш ярдиз перем чит галачиз, хун галачиз, Гъални жедач кIазарикай назик, яргъи чIун галачиз. Ас. М. Гъезелар. ХъуьтIуьз рагъ атайла, инсанар кьаварал ацукьда, гьарда вичин са дерди ийида: итимри шаламар илигда, хивелагар цвада, кукIвалар хъияда, дишегьлийри сар эвягъда, гъалар ийида, гуьлуьтар храда... З. Ф. Маргьузаран тупIар. # гамунин гъалар, гуьлуьтрин гъалар, кIазун гъалар; рапунихъ ~ акалун, гъалуниз тIвал гун. * рикIин гъал атIун.

* гъал (гъалунай) ягъай(ди) хьиз нар. 1) вири сад хьиз.... ада аскерриз жергеда акъвазун эмир авунай. Аскерар, гьалунай ягъай хьиз, акъвазна. А. А. Лезгияр. 2) тамамдаказ. Куьгьне парталар алукIна, къуьнуьз гьебеяр вегьена фейи Къаюма и тапшуругъ гъал ягъайди хьиз, тайин авур вахтунда кьилиз акъудна. З. Э. КУТВ-диз фена.

ГЪАЛА т-б, сущ.; -ди, -да бегьер, магьсул.

ГЪАЛАБ(А) араб, сущ.;, -ди, -да инсандин къенепатан секинсузвал. Ван-сес авачир гьаятдиз гьахьай Суваран рикI дар хьана, гъалаба кваз айвандик фена, рак гатана. А. И. Самур. Гъалаб квачиз са кIусни А кесиб касди тикрарна... М. Б. Хайи ватан, хайи макан... свас кIвализ гъана рикIин гъалаба артух хьанвай... А. Къ. Гафунал кIеви чам.

* гъалаба къачун [акатун] гл., ни ( ник) секинсуз тир гьалдиз атун. Бригадирдин рикIи гъалаб къачуна. З. Э. ВацIал кьеб. Шкьакъдин гьал дегиш хьана. Адак гъалаба акатна. А. И. Самур.

ГЪАЛАтI араб, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра ийидай гьерекатдин, фикирдин дуьз туширвал. Аферин Селимат! гьар са гьарф басмадай акъуднавай хьтинбур я. Са гъалатIни квач. З. Э. Мехъер кьуьл туш. Ви гъалатIар тикрариз гьяз къведач заз... А. Ал. Муьжуьдар. Пис аял чи пис тербиядин, чи гъалатIрин нетижа я. Р. Исаев. Адан дережадин мертебаяр. Лезги хуьруьз, лезги чилиз Лезги тIварар хьун лайих я. Эй лезгияр, гила кьванни Чи гъалатIар дуьзар хьийин, Мегь. А. Вучиз? Синоним: ошибка, синих, нукьсан, ягъалмишвал.

* гъалатIар) авун гл., ни ийидай гьерекатда, фикирда дуьз туширвал ахъаюн. Къвед лагьай сеферда Гъуьлуьз фена гъалатI авуна. Р.

* гъалатI(ар) ахъаюн гл, ни ийидай гьерекат, фикир дуьз тухуз тахьун. Ада гзаф гъалатIар ахъайзава. Р.

* гъалатI(ар) хьун гл., вуж ийидай гьерекат, фикир дуьзди тахьун, фикирда, гьерекатда дуьзвал хуьз тахьун. Гада, вакай за яр кьуна, Вучда кьван, зун гъалатI хьана, Бейхабар ваз ашна ава, Ви са чинкай кьве чин хьана. Ф. ЧIехи вилери, хьайила гъалатI, Анжах са чпик кутада тахсир. А. Ал. Бендер.

ГЪАЛАТСАРУН гл., аспект. ||ГЪАЛАТIУН -да, -на; -из, -зава; -а, -ин, -рай, -мир; гъалатI авун || гъалатIар авун, гъалатI тавун || гъалатIар тавун, гъалатI тахвун || гъалатIар тахвун, гъалатI хъийимир || гъалатIар хъийимир фикирда, гьерекатда дуьзгуьн тушир хиял, гьерекат авун. Сефил яз рикI, гъалатIна за лап еке... Е. Э. Зун атана. Жегьил чIавуз за гзаф гъалатIарна. Р. Синоним: къелетарун || къелетун.

ГЪАЛИБ араб, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) са карда, кIвалахда винел пад; 2) ( чIехи гьарфуналди - Гъ) -эркекдин тIвар: Гъалиб -а, -ан.

* гъалиб авун гл., ни вуж-вуч винел пад кьадай гьалдиз гъун. И арза кхьиналди, за... газетдин редакциядин арада авай чIуру гьаларай кьил акъудун ва гьахъ гъалиб хъувун тIалабзаза. А. Къ. Гилигзава.

* гъалиб акъатун гл., вуж; гъалиб яз хьун, гъалибвал къачун. Уьмуьр женгерин майдан я. Вуж и женгерай гъалиб акъатайтIа ам бахтлу жедайди я. А. И. Самур.

* гъалиб хьун [атун нугъ.] гл., вуж-вуч нел-квел; са карда (гьуьжетда, дяведа) винел пад къазанмишун. Пачагъ тахтунай гадарна, вахтуналди тир гьукумат алудна революция гъалиб хьана. А. И. Самур. Лугьуда хьи, са вахтара ада текдиз севрехъ галаз юкъварар кьуна ва ам гъалиб хьана. А. Р. Вертолёт Мегьамед. Акъажунра чи команда гъалиб хьана.... Урусатда Октябрдин революция гъалиб хьайидалай гуьгъуьниз уьлкведа граждан дяве кьиле физвай йисар. Я. Я. Агалай сандух.... ам, душмандин винел гъалиб атай пагьливан хьиз, элкъвезэлтсьвез жемятдиз килигна. Я. Ш. Гьахъ квахьдач. Волейболдай чи команда гъалиб хьана. Р. тайин са кIвалах кьилиз акъудунин карда масадбурулай вилик хьун. Синоним: винел пад кьун (къачун нугъ).

ГЪАЛИБВАЛ сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера гъалиб хьайи дережа, дережадин гьал. ЧIехи гъалибвал гъвечIи агалкьунрикай ибарат я. З. Р. Веси. Гъилер хьунай Цналдилай тир викIегь руш Наташа Садикъовади гъалибвал къазанмишна. Ш. Шабатов. Шад гьалара къейдна 1944 лагьай йис. Гитлеран фашизмдин винел еке гъалибвилер къазанмишай йис хьана. С. Муслимов. Маяк Саимат.... ички хъвазвайда ички гадарунни, гъвечIиди хьайитIани, гъалибвал я. А. Исм. Шарвили чахъ галазма Антоним: магълубвал.

* гъалибвал къачун гл., ни гъалиб хьун. Гьайиф хьи, заз аквазвайвал, ичкиди адал гъалибвал къачудай хътинди я. А. М. Мурк ракъини цIурурда.

ГЪАЛИБЧИ цI., сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра гъалибвал къазанмишнавайди. Хпеж Къурбан гъалибчи яз рекье хутазва. Н. И. Чи писвилиз килигмир вун.. РикIевай кичI, кицI хьиз, за пучна, Гьатнава женгерин суракьда. Гъалибчи тахьайтIа, мад вучда, Игит яз рекъиз зун алахъда. М. Б. Зун вуж я? Гъалибчи яз, вири вичиз муьтIуьгъдай... Са къаш я ам, сагъибни я жамалдин. А. Къ. Гатфар.

ГЪАМ араб, сущ.; -уни, -уна; -ар, -ари, -ара инсандин рикI туькьуьлардай дерин гьисс. Вафасуз арха паталди Зерре намус, гъам хъсан туш. С. С. Михеннат. И «кьве дуьньядани» Сулеймана халкьдин дердериз, гъамариз, азабриз ва зиллетриз, халкьдин умудриз шадвилериз ва бахтавар йикъариз шериквал ийиз хьана. М. М. Гь. ЧIехи шаир. Гъам хьаначиртIа, шадвилин къадир низ чир жедай кьван? З. Р. Веси. Жуван шадвал багъишда на виридаз, Гъам - анжах заз къалурда. А. С. Инсанриз гъам гъидай гьар са угърашдин Жинс хкатуй, кIвачерик квай чил. хана. А. С. Синонимар: дерт, хажалат, пашманвал, сефилвал, хифет. Антоним: шадвал. * дерт-гъам авун.

* гъам чIугун гл., ни, нихъ-квехъ; никай-квекай ятIани рикI тIардай фикир авун. Зи дидедин, чIугур гъам, ЧIалар тир ибур... 3. Къ. Дидедин чIалар -дидедин тIалар.

ГЪАМЛУ туьрк. прил. дертлу, гъам авай. Гъамлу я зун, дерт галукьна авачир... Е. Э. - Яшар хьанвай, далудихъ кати галачир инсандин кьил ни къада? Гила зун низ герек я? -лагъана гъамлу Зуьгьреди. А. И. Самур. Амма шаирдин кIаниди тир Марият лагьайтIа, чи вилик Сулейманан гъамлу руьгьдай серинвал квадарзавай, адан йикъар сашай вири Уьмуьр ишигълаванзавай рагъ язни акъвазнава. В. Мирзоева. СтIал Сулейманан муьгъуьббатдин лирика. # ~ мани, фикирар, ~ уьмуьр.

* гъамлу авун гл., ни-куь вуж;; гъам, хажалат авай гьалдиз гъун.

* гъамлу хьун гл., вуж; гъам, хажалат авай гьалда хьун. Дидедин тарс кIевиз кьур руш, Барут хвейи ламу яз, КъевцIин гафар ван хьайи буш Къарагъна лап гъамлу яз. Х. Х. Лат свас. Гъикьван туькIвей къариблухда хьайитIани, рикI гъамлу, дерт гужлу хьанмазни, инсанди ватандихъ ялда. А. А. Къубудиз яд къвезва.

ГЪАМЛУ3 нар. гъамлу яз. Урусатдин кьуьд хьиз, гъамлуз Чун килигда квез. И. Гь. Верхи тарар. Синоним: перишандиз. Антоним: шаддиз.

ГЪАНА гъун глаголдин алатай вахтунин форма. Кил. ГЪУН.,

гЪАпАР гъаб существительнидин гзафвилин кьадардин форма. Кил. ГЪАБ,

ГЬАР сущ.; -ци, -це; -ар, -ари, -ара 1) цанвай чилиз тум вегьейла, кесекар куьлуь ийидай алат. 2) кIвалин къавач накьв сад хьиз экIядай ва кьавачай жив гадардай махсус алат.

* гьар гун гл., ни тум вегьенвай чилел маларалди гьар элкъуьрун. # яцаралди ~, балкIанралди ~. Туьрез ягъа ша, никIиз гъар гуда. Куьредин алифарни... жуз.

ГЪАРА: гъара авун гл., ни куьшуьйрал (кIегьебрал) къугъвадайла, сада муькуьдал гъалибвал къачун.

ГЪАРАЗ || ГЪЕРЕЗ араб, сущ -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) рикIе авай фикир, мурад. Сулеймана ахъайна ваз рикIин гьарай, гьа икI гъараз. С. С. Заз я женнет багъ, Марият. 2) са низ ятIани ийиз кIанзавай писвал. Авара яз гьатнавайдаз, Хизандихъай катнавайдаз, рикIе гъерез кIватIнавайдаз Хийир-дуьа, алхиш тахьуй. Ш-Э. М. Зи дуьа. Гъараздалди рахайтIани, аваздалди кар аку. Р.

ГЪАРГЪАЛАГ ( РАГЪАЛАГ нугъ.) сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра фирчиндилай тини къудгъундай алат. Ада ракьун гъаргъалаг къачуна, ам шай авай кьулак кутуна, ахпа ифей гъаргъалаг нек авай къажгъандиз вегьена, къажгъандай бугьар акъатнга. А. Сайд. Вили яна. Хуьруьн кьилихъ Къаях хала, Ам папарин паша яни? Селъсоветар гатадайди Рагъалагни маша яни? С. А. Куьгьне мани.

ГЪАРГЪАР 1 сущ.; -ди, -да, -ар, -ри, -ра Гъар-р-р-р сес ийидай, аялар къугъвадай затI, фарфалаг. Чи бубади кIерецрикай гъаргъарар ийидай. Р. Синоним: гъергъелаг.

ГЪАРГЪАР 2 сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра туьд, техв. * чан гъаргьардиз гъун.

ГъАРИБ араб, прил.; 1) инсан мягьтелардай. И чуьллера гьич ван тахьай Са куьн ятIа гьариб сесер Къвез-къвез мукьва жеридавай... хьана къизмиш. А. Ф. Эм-Тэ-Эс. 1) меденисуз, чиркинвал хас. Ам гзаф гьариб кас я: недайла тупIар фитIинда. Р.

* гьариб Седеф сущ. са артух менфят тежер хийиррихъ гелкъведайди.

* гьариб хьун нугь., гл. вил галаз хьун. Амма гила а мишекъат йисара шад манияр лугьудай, чаз лайлаяр ядай къавах, на лугьуди, чахь гьариб хьана, шехьзава. На лугьуди, гараризни юргъариз, мичIи йифериз ялгъузвилин мани лугьузвай, на лугьуди, зун хтанвайди чиз, зун вичин патав ацукьнавайди гьисс ийиз, заз вичин дердер-гъамар ахъайзавай. Р. Гь. Зи ирид стха. Синоним: къарих хьун.

ГЪАРИБА кил. КЪАРИБА.

ГЪАРИБВАЛ сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера нефс ацIун тийидай, гьариб хесетар хас гьал. Ви гьарибвал садахъни жеч!

ГЪАРИКI прил.,; сефил. Гена чухсагъул кьуншийриз: абуру и четин макъамда аялар гъарикI яз тунач. Дж. Агьмедов. Хкахь тийир гъед. Синонимар: пашман, гъафил.

* гъарикI хьун гл., вуж сефил хьун (авай четин гьалдай экъечIдай мумкинвал тийижирвиляй). Поезд мукьвара тежедайдини заз чизва, гьавиляй зун икI гъарикIни хьанва. А. А. Къубудиз яд къвезва.. ГъарикI жеда зун квехъ, зун зи яр Хурма-Ханумахъ гъарикI тирвал... А. Къ. Хукац-Ханум.

ГЪАРИКIАРУН гл., ни вуж; -да, -на; -из, -зава; -а, -ин, -рай, -мир; гъарикIар тавун, гъарикIар тахвун, гъарикIар хъийимир сефиларун, авай четин гьалдай экъечIдай мумкинвал тийижир гьалдиз гъун. Валлагъ, гадади зун гъарикIарна. Р.

ГЪАРИКIВАЛ сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера сефилвал. Ам вичин гъарикIвили месел алкIурна. Р.

ГЪАФИЛ араб, прил.; гъавурдик квачир. Шутхун хьана суруз цIун, Туна зун гъафил. З. Къ. Дидедин чIалар - дидедин тIалар.

* гъафил хьун гл., вуж; гъавурда авачиз хьун, хабарсуз яз хьун. Хиял ийиз гъафил жемир, И гъилди кар салдава ви. Е. Э. Гуьгьуьлдиз. Тегьердин затI хьуй, - вун гъафил жез тахьуй. Е. Э. Къавумдиз.... гъафил яз ава. Е. Э. Ярдиз. Юлдашар гъафил хьунни мумкин тир. А. И. Самур.

ГЪАФИЛАРУН гл.; -да, -на; -из, -зава; -а, -ин, -рай, -мир; гъафилар авун, гъафилар тахвун, гъафилар хъийимир гъафил тир гьалдиз гъун.

ГЪАФиЛВАЛ сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илери гъафил тир гьал.

ГЪАФИЛДА гьал перишанда. Етим Эмин, хупI гъафилда, Гьал - перишан, рикI - сефилда. Е. Э. Къвез-хъфида вун булахдал.

ГЪАФИЛДАКАЗ нар. Гъафилвал кваз. Гъафилдаказ ацукьна жедач, алад, аял ГьинаватIа, чира. Р.

ГЪВАР 1 сущ.; -ди, -да -ар, гари, -ара къатай фу хьун патал тинидик кутадай затI. Синоним: хемир.

ГЪВАР 2 сущ.; -ци, -це; -ар, -ари, -ара 1) яргъи, яцIу кIарас (майишатда ишлемишун патал гьазурнавай, гьазурдай) АтIузва, атIузва шарар Кьве хилен мишердив... Ярх жезва, ярх жезва гъварар, Лешер хьиз, лешер хьиз. А. Къ. Юнгъва. Салам гана, ракIарай таниш тушир кас атома акур ада, вичин гъилевай ножах гъварциз яна хьиз, гьуьрметдивди гъил кьуна, кIвализ теклифна. ЛГ, 2003, 16. I. Синонимар: чукьван, цуьр, шалман. 2) куьч. са куьнини эсер тийидай, куьт инсан. Синонимар: кIанчI, къван.

ГЪВАРГАН сущ.; ди, -да; -ар, -ри, -ра гъвар хуьдай къаб. # ~ хьрак тухун, ~ къайи чкадал хуьн. Синоним: хемирган.

ГЪВАРЧ: * гьварч авун гл., ни 1) сараралди жакьвана, недай затI лап усал гьалдиз гъун. 2) михьидаказ, тамамдаказ тIуьн тавун. Синоним: жакьун.

ГЪВАРЧУН гл., рах., ни-куь, -да, -на; -из, -зава; ая || -а, -ин, -рай, -мир гъварч авун, гъварч тавун, гьварч тахвун, гьварч хъийимир саралай авун. Къифери вири амай къуьл гьварчна. Р.

Страницы: 1 2 3 4 5
© 2013-2022 · Alpania-Mez Контакты Хостинг от uCoz