Вход | Регистрация
  Алпанские языки Лезгинский Табасаранский Агульский Рутульский Цахурский Крызский Будухский Арчинский Удинский Хиналугский  
Лезгинский язык: Грамматика · Словари · Разговорники · Фольклор · Видео · Библиотека · Форумы

Русско-лезгинский словарь

· А · Б · В · Г · Д · Е · Ё · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О ·
· П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ы · Ь · Э · Ю · Я ·

аб ав аг ад аж аз аи ай ак ал ам ан ао ап ар ас ат ау аф ах ац аэ

антирелигиозный — диндиз акси.

антисанитарный — санитариядин къайдайриз акси тир, михьивилин къайдайрив кьан тийизвай (акси тир).

антисемит — антисемит (чувудар такIан, абуруз душманвал ийидай кас).

антисемитизм (мн. нет) — антисемитизм (чувудриз душманвал авун, абур такIан хьун, абуруз дарвилер гун).

антисоветский — совет властдиз акси тир.

антитеза — антитеза (1. (лит.) сад садаз къаншарвал, аксивал; таъсир гужлу авун патал кьве зид тир фикир сад садаз къаншар эцигун. 2. (филос.) см. антитезис.).

антитезис (филос.) — антитезис (тезисдиз зид тир, къаншар тир фикир).

антифашистский (полит.) — фашизмдиз акси тир, фашистриз акси тир.

антихрист (рел.) — дажжал (1. христианрин динда Иса пайгъамбардин эхиримжи ва асул душман яз, ам эхирзаман жедайла дуьньядал акъатда лугьуда. 2. виликди экъуьгъдай гаф тир: фасикь, фасад, имансуз хьтин.).

антихудожественный — художественнывал авачир, художественный тушир.

антициклон — антициклон (атмосферадин кьакьан дережадин чуькьуьн авай чка, адан центрда циф алачир цав, секин гьава жеда, циклондин акси).

античный — античный (къадим заманадин грекрин ва римлуйрин историядиз ва культурадиз талукь тир).

антология (лит.) — антология (хкягъай эсеррин ва зарарин кIватIал).

антонимы (лингв.) — антонимар (манадин жигьетдай сад садаз къарши гафар, мес. чIулаввал - лацувал, мичIивал - экуьвал, кIан - кIукI).

антоновка — антоновка (ичерин са сорт).

антонов огоньсм. огонь.

антракт — антракт (1. ара атIун, театрда кьве пердедин, концертда кьве паюнин арада акъвазун. 2. гьахьтин ара атIай чIавуз ядай музыкадин гъвечIи произведение.).

антрацит (мн. нет, мин.) — антрацит (къванци цIивиндин са жуьре).

антрепренёр (уст.) — антрепренйор (капиталист уьлквейра театр, цирк хуьз, гьадалди къазанмишдай, гьадан иеси).

антресоли — антресоли (кIвалерин винел алай зур мертеба).

антрополог — антрополог (антропологиядин специалист алим).

антропологический — антропологиядин.

антропология — антропология (инсан тIебиатда адан гьалдин, бедендин формайрин, кIалубрин ва маса хсусивилерин жигьетдай ахтармишдай илим).

анфас (нареч.) — анфас (ччиниз вилик патай дуьмдуьз килигайла аквадай тегьер).

анфилада — анфилада (1. вирибуруз са кIваляй муькуь кIвализ дуьз са цIарцIик кваз ракIарар авай сад садан гуьгъуьнлай яргъи цIиргъина авай кIвалер. 2. душмандин фрондин цIарцIин яргъивилихъди гуьлле гун.).

анчар (бот.) — анчар (вичикай пIили кьеж-шире хкатдай са ттар).

аншлаг — аншлаг (халкьдиз аквадай чкадал янавай малумарунин чар; гзафни гзаф, театрдин билетар маса ганвайвилин гьакъиндай малумардай чар).

аорта (анат.) — аорта (рикIин чапла патай башламишнавай лап кьилин ивидин дамар).

апартаменты (мн.) — утагъар (еке тавханаяр, кIвалер).

апатит (мин.) — апатит (минерал я, ччил гужлу авун патал кьуквадин чкадал ишлемишда).

апатичный — суствал квай, гуьгьуьлсузвал квай.

апатия — апатия, суствал, къайгъусузвал, гуьгьуьлсузвал.

апеллировать (сов. и несов.) — апелляция гун, арза гун.

апелляционный — апелляциядин.

аппеляция1. см. апеллировать. 2. (юр.) апелляция (суддин къарардал рази тахьана адалай чIехи чкадиз гудай арза).

апельсин — партахал.

апельсиновый — партахалдин; партахалрин.

аплодировать (несов.) — капар ягъун (тебрик авунин ва я разивилин лишан яз).

аплодисменты (мн.) — капар ягъунар (тебрик авунин ва я разивал малумрунин лишан яз).

апломб (мн. нет) — апломб, жув-жувахъ агъун (рахунрин ва крарин къене).

апогей (мн. нет)1. (астр.) апогей (вацран орбитадин ччиливай виридалайни гзаф яргъа авай нукьтIа, точка). 2. (перен.) лап вини дережа, лап кIукI, лап вини кьил, акьалтIай чIехи дережа.

аполитизм (мн. нет) — аполитизм (политический уьмуьрда иштирак авуникай кьил къакъажун; им гзаф вахтара вичин политический инанмишвилер чуьнуьхун патал жеда).

аполитичный — политикадин крара иштирак тийир, политикадивай къерехда акъваздай.

апологет — апологет (са касдин, са идеядин тариф ийиз, пад хуьз экъечIдай кас).

апология — апология, тариф (са касдин, са идеядин тариф авун, пад хуьн).

апоплексия (мн. нет, мед.) — апоплексия (кьилин мефтIедиз иви авахьун ва идакди фалужди ягъай гьал хьун).

апостол — апостол (1. (рел.) Иса пайгъамбардин лап мукьва 12 шагьиддикай сад. 2. (перен.) са идея халкьдин арада чукIурунал машгъул тир кас.).

апостроф — апостроф (гафара гьарфунин винелай арада эцигдай ишара).

апофеоз — апофеоз (1. са касдин ва я са вакъиадин лап вини дережадин тариф авун. 2. са вакъиа шадвилелди ва агалкьунралди куьтягь хьун. 3. театрдин бязи тамашайра эхирда авай гурлу шикил.).

аппарат — аппарат (1. алат, прибор, механизм, мес. телефон. 2. организмда са тайин везифа кьиле тухузвай органар. 3. идара, учреждение; са идарадин, учреждениедин къуллугъчияр, штат.).

аппаратура (мн. нет, тех.) — аппаратура, аппаратар (аппаратрин, алатрин жем-вири).

аппендицит (мед.) — аппендицит (буьркьуь ратунин кьил тIа хьун).

аппетит1. иштагь. 2. темягь, гьевес : приятного аппетита! — нуш хьуй!

аппетитный — иштагь ачух ийидай, иштагьлу ийидай, иштагь хкаждай.

аппликация — аппликация (1. рангунин чарчикай, я парчадикай хкатIай кIусаралди парталдал нехиш, шикил ягъун. 2. гьа тегьерда расай шикил.).

аппробациясм. апробация.

аппробироватьсм. апробировать.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
»»»
· Новое в библиотеках
· Новое на форумах
· Новое в комментариях
»»»
Виджет лезгинского языка:
образец справа, код здесь »»»
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
© 2013-2018 · Alpania-MezО нас | Информеры | Контакты | СсылкиХостинг от uCoz